This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal

/Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal
Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal 2019-02-18T10:57:47+03:00

DATE DE IDENTIFICARE

SC VERTIS FOODS SRL cu sediul in Bucuresti, Soseaua  Berceni nr. 104P, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1681/1994, CUI RO 5221452;

Aceasta Politica de Confidentialitate este parte integranta din Termenii și Conditiile generale existente pe site-ul www.vertisfoods.ro  („Site-ul”) și reglementează modul în care www.vertisfoods.ro  prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor

In cursul desfășurării activității noastre, protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este o preocupare deosebit de importanta pentru site-ul www.vertisfoods.ro. Astfel, obiectivul nostru este să vă oferim o experiență online sigură, cu respectarea dreptului dumneavoastra la intimitate și la confidentialitate.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea desfasurarii activitatii specifice de comert, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare, www.vertisfoods.ro are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică și numai pentru scopurile specificate mai jos.

PRINCIPII DE PRELUCRARE

Principiile urmate de www.vertisfoods.ro pentru protecția utilizatorilor Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 1. Colectarea datelor cu caracter personal se face numai în scopurile specificate, clare și legitime și acestea nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
 2. Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.
 3. Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și dacă este necesar să fie actualizate sau sterse in conformitate cu cererile dumneavoastra. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare.
 4. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu se păstrează mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
 5. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate, si astfel se asigura un nivel de protecție împotriva accesului neautorizat sau ilegal, si de asemenea în fața pierderii, distrugerii sau deteriorării acestora.

VERTIS FOODS SRL pastreaza confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului său conform cerințelor Regulamentului.

Vertisfoods.ro depune toate eforturile necesare și folosește tehnologii informatice adecvate, cu scopul de a asigura protecția și securitatea datelor pe care ni le furnizați prin intermediul acestui Site sau prin alte mijloace (e-mail, telefon).

În cazurile cerute de Regulament cu privire la încălcărea securității datelor cu caracter personal, www.vertisfoods.ro  va informa fara intarziere si în mod corespunzător autoritățile competente și persoanele relevante.

TIPURI DE DATE ȘI SCOPURI DE PRELUCRARE

Principalele date cu caracter personal pe care le prelucrăm cu privire la utilizatorii Site-ului nostru se referă la:

 • date de identificare (e.g., nume, prenume, adresa de facturare, numere de telefon, adresa de e-mail etc.),
 • date referitoare la modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile vertisfoods.ro, incluzând și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.
 • totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a unei pagini, paginile vizitate într-un anumit interval de timp.

Datele personale sunt colectate de către Vertisfoods.ro, exclusiv in mod direct de la dumneavoastră si nu de la terti. De exemplu, ar putea fi colectate atunci cand va abonati la newsletter daca este cazul sau atunci cand plasati o cerere de produse/servicii folosind datele de contact din site, sau ne solicitati informatii referitor la produse/serviciile ofertite de noi prin e-mail sau telefon.

Datele cu caracter personal cu privire la utilizatorii Site-ului vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul și vor fi utilizate de către www.vertisfoods.ro în următoarele scopuri:

 1. facturarea produselor și serviciilor comandate daca este cazul
 2. informarea utilizatorilor cu privire la statusul cererilor de oferta plasate, prin telefon și prin mesaje transmise prin e-mail și SMS in calitate de potential client.
 3. evaluarea produselor și serviciilor oferite;
 4. organizarea de activități generale de marketing sau publicitate, precum și activități de fidelizare a utilizatorilor, precum și realizarea de sondaje,
 5. preluarea și soluționarea de către vertisfoods.ro a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate;
 6. realizarea de rapoarte si analize de marketing, statistici de trafic al site-ului etc.
 7. realizarea de activități de recuperare creanțe sau de colectare debite sau administrarea, fie direct, fie prin terți contractori a unor astfel de activități, cu privire la clientii neplătitori,
 8. arhivarea documentelor care se realizeaza cu privire la relația dintre dumneavoastra și VERTIS FOODS SRL soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor plângeri /petiții la care ro este parte.

Nu iti folosim datele pentru a trimite comunicări de marketing decât dacă optezi în mod explicit pentru o astfel de comunicare. Chiar și în astfel de cazuri, te asigurăm că ai o opțiune ușor de folosit pentru a te dezabona (retragere consimțământul) în orice moment, fie în comunicarea însăși, fie contactând-ne prin email sau telefon.

Vertisfoods.ro se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal tranmise de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului, să nu le comercializeze și să nu le dezvăluie către terțe părți, cu excepția situației în care se află între partenerii agreați în mod expres de către www.vertisfoods.ro  (e.g., spre exemplu furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de gestiune-economică, furnizori de servicii juridice, furnizorii de servicii de gazduire, furnizori de servicii de trimitere a newsletter-ului, etc.). Într-o astfel de situație, www.vertisfoods.ro se va asigura că partenerul colaborator, ales cu atenție, indeplineste cerințele legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

SCOPUL SI MODUL PRELUCRARII

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului vor fi prelucrate întotdeauna având la baza un obiectiv legal, după cum impune Regulamentul. Mai exact, prelucrările efectuate de către noi se întemeiază pe următoarele principii:

 1. consimțământul explicit oferit de către utilizatori, dacă ne aflam în cazul în care ne-ați acordat acest consimțământ (e.g., în caz de marketing direct: transmiterea unui newsletter),
 2. executarea unui contract la care utilizatorii sunt parte sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea utilizatorilor de încheiere a unui contract (e.g., prezentarea ofertelor noastre). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numar de telefon.
 3. daca este cazul, o obligație legală aflată în sarcina vertisfoods.ro (e.g., obligații de raportare catre autorități). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numar de telefon

 

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că în scopul funcționării eficiente a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 5. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 6. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp, date fiscale firma;
 7. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA, IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA, CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Drepturile care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, de catre dumneavoastra, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal sunt urmatoarele:

 1. Dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea VERTIS FOODS SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar VERTIS FOODS SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine VERTIS FOODS SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; VERTIS FOODS SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 2. Dreptul de acces la date– puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către VERTIS FOODS SRL. In cazul in care sunt prelucrate puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, VERTIS FOODS SRL va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. entru orice alte copii solicitate de dvs., Vertis Foods SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 3. Dreptul la rectificare– puteți obține modificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare,
 4. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal– vă puteți opune în orice moment prelucrarii sau a creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, aceasta prelucrare fiind efectuata pe baza interesului legitim al  vertisfoods.ro
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți obține din partea vertisfoods.ro restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități, sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu doriți ștergerea datelor, ci optați pentru restricționarea acestora). In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate,
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 7. Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modul in care vertisfoods.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Plângerea va fi depusa la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 8. Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat si clar, care sa poata fi citit automat, si puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră către vertisfoods.ro , și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are ca obiectiv legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastră,
 9. Dreptul de a vă retrage consimțământul– vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către vertisfoods.ro în orice moment, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă,

 

Aceste drepturi pot fi exercitate de catre dumneavoastra fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la sediul nostru din: soseaua  Berceni nr. 104P, Sector 4, Bucuresti, fie prin E-mail: office@vertisfoods.ro.

Vertis Foods SRL se obligă să vă furnizeze informațiile solicitate de Dvs. în format electronic atunci acest lucru când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în cadrul exercitării Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Vertis Foods SRL gratuit. Astfel, în cazul în care cererile pe care Dvs. le formulaţi sunt considerate nefondate sau excesive din cauza unui caracter repetitiv, Vertis Foods SRL poate:

 • (i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Vertis Foods SRL conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Revizuiri ale Politicii de Confidențialitate

www.vertisfoods.ro își rezerva dreptul de a modifica și actualiza aceasta Politică de Confidențialitate, în orice moment. Informațiile suplimentare vor fi incluse într-un document actualizat, pe care îl veți putea găsi la

https://www.vertisfoods.ro/protectia-datelor-personale

De aceea, atunci când accesați site-ul vă rugăm să verificați secțiunea dedicata Protectiei datelor cu caracter personal deoarece este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

In cazul in care aveți întrebări in legatura cu informațiile prezentate pe aceasta pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa office@vertisfoods.ro

Va multumim!

Ultima actualizare: 14.05.2018

Politica de utilizare Cookie-uri

Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile Vertisfoods.ro web operate de Vertis Foods SRL cu sediul social Str. Panselelor 17, bl.133, sc.2, ap.71, S4, Bucureşti,
Bucuresti (denumita in continuare Vertisfoods.ro).

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile noastre pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

Cele mai multe cookie-uri pot fi incluse intr-una dintre categoriile de mai jos:
(a) Strict Necesare: aceste cookie-uri sunt esentiale in furnizarea serviciilor solicitate de catre tine. Fara ele, websiteul nu poate functiona ori livra serviciile furnizate (autentificare, cos de cumparaturi etc).
(b) Performanta: aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează un site web, cum ar fi paginile cele mai populare, ce metodă de conectare între pagini este cea mai eficientă și dacă utilizatorii întâmpină mesaje de eroare de pe paginile web. Aceste cookie-uri ne permit să oferim o experiență de înaltă calitate vizitatorilor nostri, precum și să măsuram audiența paginilor Vertisfoods.ro. Informațiile colectate de aceste cookie-uri nu identifică utilizatorii. Acestea sunt concepute pentru a ajuta la îmbunătățirea funcționării site-ului nostru.

Acest website utilizeaza Google Analytics, un program de analiza a traficului de internet furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics utilizează cookie-uri pentru a ajuta Vertisfoods.ro să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea Vertisfoods.ro (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de inregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Care sunt opțiunile dvs. privind cookie-urile

În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit.
Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informaţii detaliate despre posibilităţile şi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web).
Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web.
În acest sens Cookie-urile Esențiale (fără de care site-ul nostru nu mai poate funcționa corect) nu pot fi editate.

Stergerea Cookie-urilor

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.
Mai multe detalii despre modul de ștergere a cookie-urilor sau modul de gestionare a cookie-urilor în diferite browsere de internet pot fi găsite accesând linkurile de mai jos:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Pentru a opta sa nu mai fii urmarit de Google Analytics te rugam sa vizitezi:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/